Utredninger

Hvis henvisende instans bestiller det, så foretar våre legespesialister innen psykiatri og rus- / avhengighetsmedisin utredninger av blant annet ADHD, bipolaritet/affektive lidelser, PTSD og psykoser.

Ved eventuell privat innleggelse, må det foreligge opplysninger og ønske fra fastlege om utredning.