Utredninger

Hvis henvisende instans bestiller det, så foretar våre legespesialister innen psykiatri og rus- / avhengighetsmedisin utredninger av blant annet ADHD, bipolaritet/affektive lidelser, PTSD og psykoser.

Ved eventuell privat innleggelse, må det foreligge opplysninger og ønske fra fastlege om utredning.

Har du spørsmål om privat innleggelse? Ta gjerne kontakt med daglig leder Petter Holden.