Sosial bærekraft i Omegastiftelsen

Sosialt bærekraftige samfunn handler om samfunn preget av tillit, trygghet. tilhørighet og tilgang til goder som arbeid, utdanning og gode nærmiljø.

Sosial bærekraft på individnivå forutsetter psykososiale faktorer som glede, selvrespekt, verdighet, selvtillit og identitet knyttet til livskvalitet og trivsel.

Sykdommen avhengighet er destruktiv av natur, og en alvorlig trussel i forhold til å opprettholde sosial bærekraft, både på samfunns- og individnivå.

Omegastiftelsen styres ut fra en bærekraftig strategi, der kvalitet, attraktivitet som arbeidsgiver, langsiktig og bærekraftig vekst gjennom sosialt ansvar, samt et sterkt verdigrunnlag, er i fokus hver dag.