Omega behandling

Behandlingen er først og fremst profesjonell, strukturert og livssynsnøytral. Viktige elementer er blant annet; individuelle samtaler (med lege, annet helsepersonell, sosionom, psykolog og din egen terapeut), forelesninger, gruppeterapi, meditasjon, aktivisering/trening, kartlegging av individuelle oppfølgingsbehov. Intensiteten i behandlingen tilpasses individuelt, men vi forventer aktiv delaktighet og at du tar et selvstendig ansvar for din tilfriskning.

Varigheten på behandlingen er individuell og avhengig av flere faktorer. Du vil få mulighet til å påvirke din egen behandlingsplan gjennom hyppige oppfølgingssamtaler.

Har du spørsmål om privat innleggelse? Ta gjerne kontakt med daglig leder Petter Holden.