Styret i Omegastiftelsen

Styremedlemmer:

Lene Hoffmann Nilsen

Gestalt- og familieterapeut

Espen Dahl Hansen

Ansattes representant

Morten Wahlmann

Eiendomsutvikler og velgjører

Petter Holden

Gründer og daglig leder

Styreleder:

Advokat Aksel Haraldsen


Nestleder:

Lege Karianne Høstmark


Gründer:

Petter Holden