Kartlegging og henvisning

Ordningen Fritt behandlingsvalg er avviklet fra og med 01.01.2023, og det forventes å skape alvorlige konsekvenser for mange pasienter og pårørende. Hvis pasienten har fått vedtak om innleggelse døgnbehandling i TSB hvor ventetiden anses uforsvarlig lang, så kan ny henvisning sendes spesialisthelsetjenesten med anmodning om kjøp av behandlingsplass ved Omegastiftelsen, Omega Behandling. Dette gjelder også hvis pasienten har fått en tidsfrist for igangsetting av behandling som ikke overholdes, såkalt fristbrudd.

Henvisningen må begrunnes tydelig i forhold til hvilke alvorlige konsekvenser eventuell lang ventetid eller fristbrudd får for den aktuelle pasient.

 

Henvisningen bør inneholde en kortfattet status som inkluderer:

 

Aktuelt

 • Hva ønsker pasienten hjelp til? Det er ønskelig at brukeren selv skriver ned sine ønsker og hva det ønskes hjelp til. Brukeren bør ved behov få tilbud om hjelp til skriftliggjøring.
 • Pasientens ønske om behandling hos Omegastiftelsen. Begrunnes.
 • Pasientens ressurser
 • Rusmiddelbruk og/eller annen avhengighetsproblematikk (spillproblematikk, bruk av anabole androgene steroider)
 • Har pasienten individuell plan (IP), koordinator og ansvarsgruppe?
 • Tidligere og nåværende behandlings- og oppfølgingstiltak
 • Somatisk helse (inkludert tannhelse) og levevaner.
 • Psykisk helse. Vurdering av overdoserisiko og risikofaktorer for selvskading/selvmord.
 • Samarbeidspartnere og andre hjelpeinstanser (inkludert statlig NAV) som pasienten er i kontakt med
 • Vurder behov for avrusning

 

Familie/sosialt

 • Familieforhold, spesielt fokus på pasientens mindreårige barn og/eller søsken
 • Sosiale forhold inkludert boligforhold og nære støttepersoner
 • Arbeid/utdannelse/interesser (herunder sykemelding), økonomi og nettverk.
 • Har pasienten førerkort? se Førerkortveilederen

 

Andre forhold

 • Legemidler i bruk og relevant tidligere legemiddelbruk
 • Informasjon om allergier (inkludert legemiddelallergier)
 • Kartlegge om pasienten har historie med vold og trusler (utsatt for og/eller utøvd)
 • Spesielle hensyn tilknyttet språklige eller kulturelle forskjeller, eventuell status migrasjonsbakgrunn

 

Mulige somatiske årsaker til tilstanden bør være vurdert, inkludert blodprøver der det er aktuelt. (Nødvendig somatisk diagnostikk vil sluttføres hos oss dersom pasienten vurderes å ha rett til helsehjelp). 


Denne siden benytter seg av informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsatte å bruke denne nettsiden godtar du sidens bruk av informasjonskapsler.