Få rask behandlingsplass på Omega!

Hvis du ønsker å legge deg inn til behandling på Omega gjennom ordningen «Fritt behandlingsvalg», må du gjøre følgende;

  • Be fastlegen din sende henvisning til den regionale vurderingsenheten for TSB i ditt distrikt. Dette kan også andre med henvisningsrett gjøre (Eksempelvis ruskonsulent eller psykolog).
  • Henvisningen bør inneholde en nøyaktig beskrivelse av din avhengighetsproblematikk, og annen relevant informasjon som bekrefter behovet for innleggelse. Videre bør den presisere at du ønsker behandling ved Omegastiftelsen, Omega Behandling. Det er også viktig at henvisningen presiserer behovet for døgnbehandling TSB, slik at du får riktig rettighet.
  • Når du har fått «rett til nødvendig helsehjelp TSB døgn» fra en vurderingsenhet, så kan du få behandlingsplass på Omega i løpet av få dager. Da betaler HELFO behandlingen, og det er ingen egenandel. Hvis vurderingsenheten anbefaler deg et annet behandlingssted, så er det uansett ditt valg som gjelder. Du kan også bytte behandlingssted hvis du ikke er fornøyd der du er, under forutsetning av at det du velger er godkjent.

Ønsker du å legge deg inn via forsikring, din arbeidsgiver eller privat? Send e-post eller ring oss på tlf.: 4000 2330.

Velkommen til Omega Behandling!