Misbruk under pandemien

Koronapandemien har rammet oss som storsamfunn, som små og store fellesskap, og som enkeltindivider. Vi har blitt rammet på ulike måter, og vi har hatt ulike forutsetninger for å takle utfordringene. For de aller fleste har det vært en vanskelig tid med mye bekymring, savn og kjedsomhet. Vi er mange som har opplevd et år med betydelig redusert livskvalitet. Virkningene på den psykiske helsa i hele befolkningen er det for tidlig å si noe om, men for noen av oss har pandemien vært en katastrofe. Mye tyder på at det er de mest sårbare som har fått de største belastningene. Stress, ensomhet, arbeidsledighet og generelt tap av faste rutiner er eksempler på sårbarhetsfaktorer som kan bidra til risikoeskalering for mennesker med misbruk- og avhengighetsproblematikk. Da er det viktig å vite at det er rask hjelp å få!

 

Som pasient hos Omega Behandling kan du være trygg på at alle ansatte har god og oppdatert kompetanse på pandemien, og at gjeldene smittevernsregler følges til enhver tid.