Halvveishus/overgangsbolig

Omega tilbyr døgnbasert overgangsbolig med oppfølging til de som har behov for det. Vårt halvveishus er en egen bolig på eiendommen her, hvor beboer gis større frihet under ansvar til å jobbe videre med eventuelle utfordringer knyttet til bolig, jobb, utdannelse, relasjonsbygging og egen tilfriskning/selvstendighet. Videre har beboer oppfølging av og tilgang til fagmiljøene inne på hovedhuset. Dette tilbudet skal i utgangspunktet være avklart med, finansiert av, og i tett samarbeid med beboers hjemkommune. Det kan også i enkelte tilfeller finansieres privat.